Over mij

Mijn naam is Leontine Bouwmeester. Ik werk al jaren met veel plezier als GZ psycholoog, systeemtherapeut (relatie en gezinstherapeut) en traumabehandelaar (EMDR) met mensen met heel uiteenlopende leeftijden, problemen, hulpvragen en achtergronden.

Naast het geven van diverse vormen van behandeling binnen zowel de specialistische GGZ als binnen de generalistische basis GGZ, heb ik ervaring opgedaan met het volgen en geven van verschillende vormen van mindfulness (MBCT).

Een probleem staat volgens mij zelden op zichzelf. Vaak is er een wisselwerking met (belangrijke) anderen, zoals de ouders, het gezin, de school, de partner, het werk etc. Deze belangrijke anderen kunnen helpen door informatie te verstrekken, maar nog belangrijker, door mee te helpen bij het zoeken van oplossingen: samen kun je meer dan alleen. Hierbij vind ik het erg belangrijk om aan te sluiten bij jouw verhaal en jouw hulpvraag. Omdat elke hulpvraag weer uniek is, zoeken we samen naar een zo passend mogelijke oplossing voor de problemen waar je mee komt. 

Tijdens de behandeling zal ik de nadruk leggen op (het weer zichtbaar maken van) de eigen krachten en probleemoplossingvaardigheden: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de aanwezige sterke kanten versterkt worden, om beter met de problemen waar je mee worstelt om te kunnen gaan? 

Als persoon ben ik rustig, empathisch en betrokken.

Transparant werken, helderheid geven over wat ik doe en wat ik anderen te bieden heb, vind ik belangrijk. Ook vind ik het belangrijk om een veilige omgeving op te bouwen, waarin je kunt zijn wie je bent en waarin weer ruimte ontstaat voor ontwikkeling.

Ik ben moeder van twee kinderen. Samen met hen en met de andere belangrijke mensen om mij heen leuke dingen ondernemen, zoals dagjes weg, gezellig uit eten en bijzondere gesprekken voeren vind ik fijn. Verder houd ik er van om de natuur in te gaan, te wandelen en te fietsen, te lezen en musea te bezoeken.