Kinderen en jongeren

In mijn praktijk kunnen kinderen en jongeren terecht die:

 • angstig zijn 
 • verdrietig en somber zijn of juist stemmingswisselingen ervaren 
 • moeite hebben met het reguleren van emoties 
 • dwangklachten laat zien 
 • (hoog) gevoelig zijn 
 • onzekerheid zijn 
 • een traumatische ervaring hebben meegemaakt en hier nog veel last van hebben 
 • in rouw zijn na verlies 
 • boos en opstandig gedrag laat zien 
 • lichamelijke klachten hebben met of zonder duidelijke oorzaak 
 • problemen hebben op of met school of studie 
 • achter lijken te blijven in resultaten op school (onderpresteren) of zich juist lijken te vervelen (hoogbegaafdheid) 
 • moeite hebben met de echtscheiding 
 • assertiviteitsproblemen ervaren 
 • moeite hebben met sociale contacten of 
 • ingewikkelde relaties hebben in de thuissituatie